De hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Urologie Vilvoorde en gelden voor elke bezoeker van deze website. Door deze website te bezoeken verklaart elke bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden en draagt hij zelf de verantwoordelijkheid om deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest recente versie ervan te kennen.

Inhoud

Alle informatie, zowel teksten, beelden, bestanden als beelden als eender welke andere vorm behoren toe aan Urologie Vilvoorde en wordt enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Logbestanden en Cookies Bij elk bezoek aan de website worden acties in logfiles en cookies opgeslaan op de webserver. Urologie Vilvoorde beperkt zich tot standaard logfiles. Dit betekent dat Urologie Vilvoorde enkel de basisinformatie opslaat in de logfiles. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Tevens wordt het IP-adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website meer af te stemmen op uw behoeftes, om trends in kaart te brengen, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Urologie Vilvoorde analyseert de opgeslagen IP-adressen niet.

Links

De website van Urologie Vilvoorde bevat links naar andere websites. Urologie Vilvoorde is niet verantwoordelijk voor enerzijds de juistheid van de informatie op de andere websites en anderzijds voor hoe deze websites omgaan met uw gegevens. Dit privacy statement heeft dan ook enkel en alleen betrekking op de website van Urologie Vilvoorde en op de informatie verzameld via deze website.

Meldingen en aanpassingen

Urologie Vilvoorde behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit privacybeleid aan te passen.